Religion som brukes negativt

Religion har først og fremst vært en måte å holde befolkningen i sjakk på. Å gi folket viktige leveregler som førte til at hele landet kunne leve i fred med hverandre og staten. Men ofte ser vi at religioner blir brukt til det stikk motsatte, altså til å sette i gang konflikter og kriger.

En slitt bibel

(Visited 1 times, 1 visits today)