Nyheter for barn – Et viktig redskap for å øke barns komepetanse

Nyheter for barn skal være inspirerende og interessant

Nyheter er en viktig kilde til kunnskap om det som skjer i Norge og resten av verden. Før i tiden hadde mange en holdning om at barn skulle sees, men ikke høres. Heldigvis er det ikke slik lenger. For noen år siden kom flere og flere aviser med egne nyheter for barn. Gode eksempler er Aftenposten, som har sin egen avis for barn, NRK super, NRK radio mm. Ofte er det nyheter som er for barn og skrevet av barn. Barn er tenkende vesener på lik linje med voksne. De er også nysgjerrige på lik linje som voksne. Mange barn spør sine foreldre hva som skjer, når mor eller far ser på nyhetene eller leser i avisen. Utfordringen er at disse nyhetene presenteres på en måte som gjør dem vanskelige for barna å forstå. Både språklig, men også innholdsmessig. Derfor er egne nyheter for barn utrolig viktig. Det er de samme nyhetene som for de voksne, bare presentert slik at de vekker barnas forståelse og engasjement. Kanskje skriften er forstørret og de vanskelige ordene er omgjort til ord som barn forstår betydningen av. Barna er opptatt av den verden de lever i. De er nysgjerrige og kunnskapsrike. La oss hjelpe dem med å forbli slik.

(Visited 246 times, 1 visits today)