Den nye kunstskolen i Bergen

Vestlandets hovedstad– Bergen, er kjent for sin kulturelle respekt og stolthet. Som tidligere handelssentrum i Norge og Europa, satser byen nå på å virkelig bli satt på det moderne kartet! Høsten 2017 åpner nemlig kunststudentenes nye skole, og det ventes mellom 300-350 heldige studenter i det robuste bygget. Snøhetta har virkelig bygget en Kunst-designhøgskole både bergensere og Norges befolkning kan være stolte av. Vi ser på et bygg til en verdi av en milliard kroner som først var tiltenkt som et signalbygg i byen, men som har utviklet seg til å reflektere Bergen by og Vestlandet. Et av målene til skolen er å virkelig bli satt på kartet. De store vinduene arkitekten har bygget på fasaden er bygget for å gi studentene riktig belysning under studiene, og samtidig invitere publikum inn til et introvert studiemiljø. Kunstnere er kjent for å være introverte, og målet med den nye skolen er å nettopp åpne opp for et publikum verden over. De tidligere kunststudentene har tidligere vært spredd rundt på seks forskjellige steder i byen– Nå samles de under et tak! Det blir spennende å se hvordan studentene blir å jobbe tettere sammen, og hvordan skolen bygger sin identitet rundt om i verden.

(Visited 69 times, 1 visits today)