Industriell kunst

Industri og kunst er ikke noe mange forbinder med hverandre, da det ofte kan oppfattes som to vidt forskjellige ting som ikke kan kombineres. Å sette selve kjernen av hva industri er og overføre det til kunst ved hjelp av ulike industrielle deler som for eksempel bremsecaliper, er noe som på mange måter kan endre folks oppfatning av industri. Det kan gjøre det mer folkelig og bryte ned fordommer mange har mot de som jobber i industrien. Kunst er et unikt og effektivt virkemiddel for å bryte ned barrierer og sette i gang tankeprosesser.

Industriell kunst er et viktig virkemiddel

(Visited 1 times, 1 visits today)