Hva er religion

Hva er religion? Dette er et spørsmål som mange stiller seg og som det er vanskelig å komme med bare et svar på. Vi mennesker har alltid lurt på hvor vi kommer fra, hva vi gjør her og hva som skjer etter på. Vi ønsker en mening bak det hele, og gjerne en mening som er større enn oss selv. Denne meningen er det mange som finner i en av de mange religionene som finnes i verden. Verdens religioner har mange ulike trekk, men de har også en del likheter. De ulike trosretningene søker å gi oss retningslinjer for hvordan livet her på jorden bør leves. I tillegg kommer de med forklaringer på den store meningen med det hele. Hva er religion for det enkelte mennesket? De fleste er født inn i en tro og lærer om denne troen av familien sin. For noen er det naturlig å tro, andre stiller mange spørsmål og ender opp med å ikke tro eller finner en annen tro enn den de ble født inn i. Spørsmålet «hva er religion» vil gi deg ulike svar, avhengig av hvem du spør. Men det er ingen tvil om at dette er et viktig spørsmål. Religion er årsaken til krig og fred. Vi handler ut fra vår religiøse overbevisning, enten vi er klar over det eller ei. I alle år har vi mennesker fulgt ritualer og tankemønstre som er et direkte resultat av troen vår. For å forstå mye av det som skjer i verden i dag, samt forstå fortid og fremtid, må vi vite noe om religionene som er involvert. Kunnskap gir forståelse og respekt, og ikke minst kan det rydde opp i misforståelser langs veien. Kunnskap kan lære oss at selv om vi tror på ulike måter, så er vi kanskje ikke så forskjellige likevel.

(Visited 165 times, 1 visits today)