Hva er litteratur

Hva er litteratur? Det er et spørsmål som vil gi ulike svar, avhengig av hvem du spør. Litteratur er det skrevne ord. Selve ordet stammer fra det latinske språket, og betyr «bokstav». I eldre tider var litteratur forbeholdt eliten. Litteraturen hadde en viktig oppgave med å samle våre menneskelige historier, og spare dem for ettertiden. Hva er litteratur i dag? Har det den samme oppgaven? Både ja og nei. I dag kan de fleste personer i i-land lese og skrive. Språkene er i ferd med å endre seg, og vi ser nye ord og uttrykk som går på tvers av landegrenser og kulturer. Internett har hatt en stor påvirkningskraft på litteraturen. I tidligere tider bestod litteratur av religiøse og filosofiske skrifter. Faglitteraturens røtter kommer fra den tiden da vitenskapsmenn begynte å nedskrive sine oppdagelser og tanker. Og det er nærliggende å tro at de aller fleste vil tenke på Shakespeare når de blir stilt spørsmålet «hva er litteratur». I dagens litterære samfunn finnes det et nærmest uendelig hav av sjangere og litterære tilnærminger. Mange av de kjente og kjære folkeeventyrene blir ikledd nye drakter, og får andre uttrykk. Slik som f.eks. de tre bukkene bruse som reiser til badeland. Selvbiografier skrives og selges i hopetall. I dag er det enklere enn noen gang å utgi sine egne bøker, og du er ikke avhengig av de store forlagene for å få trykket opp dine litterære tekster. De siste årene har vi flere ganger sett personlige bøker som består av bloggtekstene til ulike personer. Regines bok er et godt eksempel på dette. Her følger vi unge Regine gjennom håp og fortvilelse i sine erfaringer rundt kreftsykdom. Boken er en ærlig og utilslørt fremstilling, og vi følger Regine helt frem til den dagen hun dør, og tiden etterpå. Da kan vi lese om venner og families tanker og følelser, som de har delt på Regines blogg. Litteratur er i stadig vekst, og så lenge mennesket utvikler seg, så vil også de litterære uttrykksmåtene våre utvikle seg.

(Visited 1 634 times, 2 visits today)